Jak zarejestrować chorego w Hospicjum Domowym?

Rejestracja odbywa się w godzinach przyjęć:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 16.00;

ul. Sienkiewicza 53 pokój 109 w Białymstoku;

tel.085 6545775.

Pacjenta rejestruje rodzina, która powinna dostarczyć:

- dowód osobisty chorego;

- legitymację ubezpieczeniową bądź ostatni odcinek renty lub emerytury z aktualnym numerem ubezpieczenia;

- skierowanie do hospicjum domowego od lekarza specjalisty;

Hospicjum

Hospicjum to zespół ludzi służących solidarnie sobie nawzajem. Silni potrzebni są słabym, ale słabi również potrzebni są silnym.

Wizyta w Hospicjum

Dzień w hospicjum przy ul. Sobieskiego 1.  (więcej zdjęć w galerii)                                                                                                                          

Czytaj więcej...

Rozważania o opiece hospicyjnej

Z faktem śmierci spotykamy się często. W większości przypadków chodzi o śmierć nagłą, gwałtowną, będącą następstwem wypadków, zamachów, działań wojennych czy klęsk żywiołowych.
Ocieramy się o śmierć, która, mimo że godzi w nasze poczucie bezpieczeństwa i w jakiś sposób kładzie się cieniem na naszym życiu, bezpośrednio nas jednak nie dotyczy. Taka śmierć, choć dramatyczna, pozostaje wciąż abstrakcyjną i odległą, nie jest bowiem ?naszą? śmiercią. Nawet mając za sobą dramat śmierci osób nam szczególnie bliskich, ukochanych, naszą własną śmierć spychamy w nieokreśloną bliżej przyszłość, która kiedyś może nastąpi, pozostaje jednak poza sferą naszych rozważań.

Czytaj więcej...

Podkategorie