Kurs - Podstawy Opieki Hospicyjnej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE: „PODSTAWY OPIEKI HOSPICYJNEJ”

 

Termin: 22 .10 - 26.11. 2014 r., spotkania w środę, w godz. od 17.00 do 19.00

Miejsce: Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”. ul. Sobieskiego 1 (aula II piętro)

Prowadzący: pracownicy Hospicjum, członkowie T.P.Ch. ”Hospicjum”, kapelan hospicyjny.

Spotkanie I – 22.10.2014 r.

Historia ruchu hospicyjnego i hospicjum białostockiego.

Opieka hospicyjna jako alternatywa dla eutanazji.

Spotkanie II - 29.10. 2014 r.

Rehabilitacja i masaż.

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Techniki zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, poruszania się.

 

Spotkanie III – 05.11.2014 r.

Pielęgnacja chorego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Spotkanie IV – 12.11.2014 r.

Rola wolontariusza w opiece medycznej i duchowej świadczonej chorym w hospicjum.

Inne formy świadczenia pomocy chorym.

Znaczenie wolontariatu w opiece hospicyjnej.

 

Spotkanie V - 19.11.2014 r.

Psychologiczne problemy w kontakcie z chorym. Jak rozmawiać z chorym i jego rodziną. Organizacja czasu wolnego choremu.

 

Spotkanie VI - 26.11.2014 r.

Sens cierpienia, znaczenie opieki duchowej dla chorych i ich rodzin.
Wsparcie rodzin osób chorych w okresie choroby i osierocenia.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest udział we wszystkich spotkaniach.

Kurs nie daje uprawnień zawodowych.

 

Odsłony: 3335