Kurs dla wolontariuszy: 3 XI - 8 XII 2010

Wszystkich zainteresowanych posługą chorym w hospicjum zapraszam na szkolenie w dniach od 3 listopada do 8 grudnia 2010 r.

kurs dla wolontariuszy

Prowadzący: Pracownicy Hospicjum, członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum", asystent kościelny. Kurs obejmuje 12 godzin, jedno spotkanie w tygodniu od godz. 17.00 do 19.00.
Miejsce: Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" , ul. Sobieskiego 1 w Białymstoku.


Wyświetl większą mapę

Tematyka:
I   Spotkanie     03.11.2010 r.

Rola wolontariatu w ruchu hospicyjnym: wartości,  znaczenie.
Charakterystyka  wolontariusza hospicyjnego  - cechy, predyspozycje, motywacja.   
Rola wolontariusza w hospicjum.

II   Spotkanie  10.11.2010 r.
Historia ruchu hospicyjnego.
Jak powstało Hospicjum w Białymstoku.
Postawy etyczne op[ieki hospicyjnej.

III  Spotkanie   -  17.11.2010 r.  

Pielęgnacja chorego i problemy z tym związane.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

IV  Spotkanie     24.11.2010 r.
Psychologiczne problemy w kontakcie z chorym.
Organizacja czasu wolnego.
Jak rozmawiać z chorym.


V  Spotkanie     01.12.2010 r.
Rehabilitacja i masaż.   
Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Techniki  zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, siadania.

VI  Spotkanie  8.12.2010 r.      
Opieka duchowa i jej znaczenie dla chorego.
Sens cierpienia. Sakrament chorych ? udział wolontariusza w przygotowaniu się chorego.

UWAGA:
Aby uzyskać dyplom ukończenia kursu wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach.

 

Odsłony: 1776