Sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne zarządu z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Białymstoku za okres : od 27.04.2010 do 13.04.2011 r.

1. Zarząd Towarzystwa od dnia 31 marca 2009 r. liczy 5 osób. Prezesem jest dr Tadeusz Borowski-Beszta, zastępcami prezesa: pan Jan Kondzior i pani Wanda Rzeszut, skarbnikiem pani Marianna Kamińska-Wojtulewska, sekretarzem pani Daniela Czerniawska.
2. Cele Towarzystwa (§ 8 Statutu) realizowane były poprzez:
a. "...propagowanie idei opieki hospicyjnej",
- prowadziliśmy cykl wykładów o opiece hospicyjnej dla młodzieży ze szkół ponad podstawowych w ramach programu edukacyjnego, z którego  uzyskaliśmy pieniądze na zakup sprzętu multimedialnego,
b. ".. organizowanie kursów i formacja religijna",
- zorganizowaliśmy w hospicjum kurs z "Podstaw opieki hospicyjnej" w dniach: od 3.11 do 8.12. 2010 dla kandydatów do wolontariatu,
- kontynuujemy rozpoczętą w 2005 r. I piątkową adorację NS w kaplicy   hospicyjnej,
- od 7 stycznia br. utworzyliśmy grupę modlitewną "Jerycho Różańcowe", której celem jest modlitwa różańcowa w intencjach hospicjum, w każdy I piątek miesiąca od godz. 5.00 do 19.00 - rozpoczęcia adoracji,
- w dniach 3 i 4 grudnia 2010 r. zorganizowaliśmy w kaplicy hospicyjnej
adwentowy dzień skupienia, prowadził ks. prof. Czesław Gładczuk, wieloletni duszpasterz chorych z oddziału przy ul.Świętojańskiej,
- w każdy trzeci piątek miesiąca odbywają się spotkania informacyjno-   formacyjno-modlitewne dla hospicjantów,
c. "... współpraca z mediami",
- prowadzimy stronę internetową Towarzystwa
- wystąpiliśmy w programie TV Białystok "Pod Twoją obronę" i w TV TRWAM, w lokalnej prasie ukazały się dwa artykuły o hospicjum,
d. "...zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów Towarzystwa", realizowane było przez organizowanie koncertów:
- w dniu 7.11. 2010 r o godz. 16.00 koncert pt. "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..." odbył się w kościele p/w MBF. Wykonawcami byli:
schola "Winnica" , zespół "ignoto Deo", schola parafialna z kościoła Św. Maksymiliana M. Kolbe w Białymstoku, pani Irena Szawiel i pan Konrad Scherer .
Współorganizatorami byli: pani Halina Trzasko,proboszcz parafii p/w MBF ks. Jan Grecki i ks. Marcin Hołodok. Koncert prowadził pan Roman Kondraciuk ze Stowarzyszenia Filmowo-Artystycznego "Moviola"
- 3 lipca 2010 r. o godz. 19.00 odbył się 25 - jubileuszowy koncert Aloszy Awdiejewa - w Teatrze im. Aleksandra Węgierki,
- 28-02-2011 o godz. 19:00.w Operze i Filharmonii Podlaskiej miał miejsce recital Edyty Geppert - organizatorami obu koncertów było Stowarzyszenie Filmowo-Artystyczne "Moviola" oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Białymstoku,
- 3. IV. 2011 r. koncert w wykonaniu Filharmonii Białostockiej zorganizowany w Uniwersytecie Medycznym ku czci sługi Bożego Jana Pawła II, z okazji 6 rocznicy śmierci. Organizatorzy koncertu zaprosili nas do kwestowania,
- drukowanie i rozpowszechnianie informacji z prośbą o odpisanie 1% na rzecz hospicjum,
- kontynuowanie współpracy z grupą "Szczęściary" ze Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok- Einhofen, która rozpoczęte 29.08. 2009 r. comiesięczne zbiórki pieniężne w 4 supermarketach na terenie naszego miasta na rzecz rozbudowy hospicjum zakończyła w sierpniu 2010 r.,
e, f. "...zarządza posiadanymi obiektami i inicjuje budowę nowych",
- prowadzimy stacjonarną placówkę hospicyjną, oddział I przy ul. Świętojańskiej 1 c i II przy ul. J. Sobieskiego 1,
- rozpoczęte 31 marca 2009 r. prace przy rozbudowie hospicjum przy ul. Sobieskiego 1 są realizowane i na dzień dzisiejszy mamy zamknięty stan surowy budynku o łącznej pow. użytkowej 2400 m. kw., zainstalowany jest węzeł cieplny, w ok. 60% położone są instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne - trwają prace, montowana jest instalacja elektryczna, deszczówka i kanalizacja podłączona jest do nowego kolektora przy ul. Łąkowej.
g. edukacja przyszłych kadr medycznych:
- studenci z UM oraz uczniowie innych szkół medycznych mieli zajęcia i odbywali staże z zakresu medycyny paliatywnej w hospicjum stacjonarnym,
h. w ramach współpracy z kościołem prawosławnym zorganizowaliśmy w listopadzie nabożeństwo żałobne za naszych śp. podopiecznych, z udziałem rodzin osieroconych, w cerkwi p/w św. Eliasza w Dojlidach, któremu przewodniczył ks. Anatol Fiedoruk, który pełni też posługę duszpasterską chorym podopiecznym wyznania prawosławnego,
i. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami:
- wzięliśmy udział w dwóch konferencjach organizowanych przez Forum Hospicjów Polskich: Warszawska Konferencja Lekarzy Hospicyjnych w Warszawie 23.02.2011 r oraz międzynarodowa konferencja: ?W służbie nadziei - Wolontariat hospicyjny - w Lublinie 8 - 10.04.2011 r.
- nawiązaliśmy współpracę z hospicjantami z Ukrainy i Białorusi, łącznie gościliśmy 9 osób, które zapoznaliśmy z pracą naszego hospicjum,
3. Sprostaliśmy wymaganiom kontroli z Urzędu Wojewódzkiego, zleconej  przez p. minister Kopacz, dotyczyła ona prawidłowego wykorzystania  pieniędzy uzyskanych z 1% i uprawnień do prowadzenia rozbudowy,
4. W związku z koniecznością dokonania zmian w statucie Towarzystwa, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, zwołaliśmy NWZ (1 marca 2011 r.) i 5 marca br. złożyliśmy w Sadzie Rejonowym w Białymstoku wypełniony wniosek KRS-20 z kompletem wymaganych dokumentów.
5. Uzyskaliśmy aprobatę zmienionego Statutu Towarzystwa Jego Ekscelencji  Metropolity Białostockiego ks. biskupa Edwarda Ozorkowskiego.
6. W listopadzie 2010 r. zorganizowaliśmy Mszę św. z udziałem rodzin  osieroconych, połączoną ze wspominkami, w intencji śp. naszych  podopiecznych. Celebransami byli ks. Marek Czech - asystent Towarzystwa i  ks. Marcin Hołodok - duszpasterz chorych z hospicjum przy ul. Sobieskiego 1.
7. W każdy I piątek miesiąca była sprawowana Msza św. w intencji naszych śp.  podopiecznych, podczas której wymienieni są zmarli z poprzedniego miesiąca.  Idea modlitwy za zmarłych, śp. podopiecznych, jest kontynuowana od 1995 r.
8. Od początku powstania placówek hospicyjnych, w każdą środę miesiąca przy ul. Świętojańskiej 1c - przez ks. prof. Cz. Gładczuka oraz w każdą niedzielę miesiąca w kaplicy hospicyjnej przy ul. Sobieskiego 1 - przez ks. M. Hołodoka jest sprawowana Msza św. dla chorych i ich rodzin.
Od czerwca 2010 r. Msze św. w II niedzielę miesiąca sprawowane są w intencji chorych objętych opieką hospicyjną.
9. Organizujemy w ciągu roku dwie okolicznościowe Msze św. w hospicjum:
- 11 lutego, w uroczystość Matki Bożej z Lourdes, z okazji światowego dnia  chorego,
- 13 maja, w uroczystość Matki Bożej Fatimskiej, z okazji kolejnych rocznic  wyświęcenia stacjonarnych placówek hospicyjnych.
10. Dokonaliśmy wykluczenia niektórych członków Towarzystwa, których  członkostwo wygasło - zgodnie z § 17 a, d, e. Statutu Towarzystwa.
11. W minionym roku sprawozdawczym deklarację wstąpienia do Towarzystwa   złożyły dwie osoby i zostały przyjęte.
12. W okresie objętym sprawozdaniem zarząd Towarzystwa spotkał się 6 razy, z każdego posiedzenia sporządzono protokół .


Sporządziła: Daniela Czerniawska

Odsłony: 2669