Kurs z podstaw opieki hospicyjnej od 23 października 2013

UWAGA ! ! !  UWAGA ! ! !  UWAGA ! ! !   Rozpoczynamy  ! ! ! !

fot.: uczestnicy wcześniejszego kursu

23 października 2013 r.

Zapraszamy osoby pełnoletnie (min. ukończone 18 lat), które pragną pełnić posługę ludziom chorym, przebywającym w hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" w Białymstoku.

Organizatorem kursu jest Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Białymstoku.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (w środy ) od godz. 17.00 do 19.00 w hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" przy ul. Sobieskiego 1 w Białymstoku.

Spotkanie I - 23.10.2013 r.

Historia ruchu hospicyjnego i hospicjum białostockiego.

Opieka hospicyjną jako alternatywa dla eutanazji.

 

Spotkanie II - 30.10 2013 r.

Rola wolontariusza w opiece medycznej i duchowej

świadczonej chorym w hospicjum.

Inne formy świadczenia pomocy chorym.

Znaczenie wolontariatu w opiece hospicyjnej.

 

Spotkanie III - 6.11.2013 r.

Pielęgnacja chorego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Spotkanie IV - 13.11.2013 r.

Rehabilitacja i masaż.

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Techniki zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, poruszania się.

 

Spotkanie V - 20.11. 2013 r.

Psychologiczne problemy w kontakcie z chorym. Jak rozmawiać z chorym i jego rodziną. Organizacja czasu wolnego choremu.

 

Spotkanie VI - 27. 11. 2013 r.

Sens cierpienia, znaczenie opieki duchowej dla chorych i ich rodzin.

Wsparcie rodzin w okresie osierocenia.

 

Uwaga: Aby uzyskać świadectwo ukończenia kursu należy uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Kurs nie daje uprawnień zawodowych.

Odsłony: 2911