Kurs z podstaw opieki hospicyjnej od 4 marca 2014 r.

Kurs z podstaw opieki hospicyjnej organizowany jest bezpłatnie przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w B-stoku w ramach działalności statutowej.

fot.: uczestnicy wcześniejszego kursu

Spotkanie I – 04.03.2014 r.

Historia ruchu hospicyjnego i hospicjum białostockiego.

Opieka hospicyjna jako alternatywa dla eutanazji.


Spotkanie II - 11. 03. 2014 r.

Rola wolontariusza w opiece medycznej i duchowej świadczonej chorym w hospicjum.

Inne formy świadczenia pomocy chorym.

Znaczenie wolontariatu w opiece hospicyjnej.

 

Spotkanie III – 18.03.2014 r.

Pielęgnacja chorego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Spotkanie IV – 25.03.2014 r.

Rehabilitacja i masaż.

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Techniki zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, poruszania się.

 

Spotkanie V - 01.04.2014 r.

Psychologiczne problemy w kontakcie z chorym. Jak rozmawiać z chorym i jego rodziną. Organizacja czasu wolnego choremu.

 

Spotkanie VI - 08.04.2014 r.

Sens cierpienia, znaczenie opieki duchowej dla chorych i ich rodzin.

Wsparcie rodzin w okresie osierocenia.

 

* Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest udział we wszystkich spotkaniach.

Kurs nie daje uprawnień zawodowych.

 

Odsłony: 3299