Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego

11 lutego po raz szesnasty będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Tego dnia obchodzimy pamiątkę pierwszych objawień Matki Bożej w Lourdes. Tegoroczne hasło tego Dnia nawiązuje do tego wydarzenia i brzmi "Eucharystia, Lourdes i opieka duszpasterska nad chorymi".
Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu z okazji XVI Światowego Dnia Chorego napisał, że, spiesząc chorym na ratunek, trzeba też im pomóc zrozumieć "zbawczą wartość własnego cierpienia".

Hasło tego dnia, który obchodzony będzie 11 lutego, brzmi: "Eucharystia, Lourdes i opieka duszpasterska nad chorymi". Nawiązuje się w nim do przypadającej w tym roku 150. rocznicy objawień w Lourdes.

Orędzie ogłosił Watykan.

Benedykt XVI podkreślił, że "w tajemniczej jedności z Chrystusem, człowiek, który cierpi z miłością i uległym zdaniem się na wolę Boga, staje się żywą ofiarą za zbawienie świata".

Przytoczył następnie słowa Jana Pawła II z listu apostolskiego "Salvifici doloris": "Im bardziej człowiek jest zagrożony grzechem, im cięższe struktury grzechu dźwiga w sobie współczesny świat, tym większą wymowę ma ludzkie cierpienie. I tym bardziej Kościół czuje potrzebę odwoływania się do ludzkich cierpień dla ocalenia świata".

Ból przyjęty z wiarą staje się bramą wejściową do tajemnicy odkupieńczego cierpienia Jezusa i do osiągnięcia wraz z Nim pokoju i szczęścia Jego zmartwychwstania - dodał papież.

Wersja angielska papieskiego orędzia

Źródło - Wirtualna Polska za PAP

Odsłony: 1548