Wigilia - 21 grudnia 2012

"Szedł w Noc Grudniową, hen - aż z Betlejem
Jezus Maleńki, Stopką bosiutką,
Szedł  błogosławić  świata nadziejom,
I  ludzkim wielkim i małym smutkom."

NASI  DRODZY I KOCHANI PRZYJACIELE CHORYCH !

Serdecznie  zapraszamy WAS wszystkich, którzy                  
żyją  ideą  hospicyjną i chcą  przełamać się    
opłatkiem  na spotkanie w dniu  21 grudnia 2012 r.   
(piątek).

Spotkanie rozpoczniemy  o 17.00 Mszą św.         
w kaplicy hospicyjnej.
Życzymy, aby Duch Boży napełnił nas ogromnym    
pragnieniem wzajemnej miłości.


Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"
w Białymstoku

 

Odsłony: 2277