Zarząd

Zarząd Towarzystwa od kwietnia 2018 roku
prezes: Tadeusz  Borowski - Beszta
zastępcy prezesa: Jolanta Iwanowska i Jan Kondzior
sekretarz: Daniela Czerniawska
skarbnik: Wanda Rzeszut,
Aneta Domalewska,
Barbara Klem.