Zarząd

Zarząd Towarzystwa od 2021 roku
prezes: Jolanta Iwanowska
zastępcy prezesa: Tadeusz  Borowski - Beszta i Dariusz Kożuchowski
sekretarz: Joanna Marta Brzezińska
skarbnik: Krystyna Kleszczewska,
członkowie: Agnieszka Buchtarewicz,
Urszula Dobrydnio,
Romuald Przestrzelski,
Bartłomiej Rutkowski.