Ogłoszenie o przetargu

Białystok: Dostawa leków, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych.
Numer ogłoszenia: 14627 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie przetargu.

Szczegóły zamówienia w plikach pdf:

Ogłoszenie nr 14627 - 2015

SIWZ

Specyfikacja zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi do pytań w przetargu

Odpowiedzi cd. do pytań w przetargu

Sprostowanie

Odpowiedzi cd. do pytań w przetargu

Zmiana terminu składania ofert

 

Odsłony: 4192