Podziel się podatkiem

Blisko 11 mln zł przekazali w 2012 roku Podlasianie na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogliby jeszcze więcej! Podziel się podatkiem: Nasz KRS 0000057571
W minionym roku padł kolejny rekord, zarówno pod względem liczby podatników, jak i wysokości kwoty, którą zdecydowali się przekazać organizacjom pożytku publicznego. Na konta tych organizacji trafiło łącznie prawie 11 mln zł, a wszystko dzięki ponad 277 tys. zeznań PIT, w których podatnicy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku. Jedną z najhojniej obdarowanych organizacji byliśmy my - Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi hospicjum. Bardzo Wam za to dziękujemy.

 

Blisko 11 mln zł przekazali w 2012 roku Podlasianie na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogliby jeszcze więcej! Podziel się podatkiem: Nasz KRS 0000057571
W minionym roku padł kolejny rekord, zarówno pod względem liczby podatników, jak i wysokości kwoty, którą zdecydowali się przekazać organizacjom pożytku publicznego. Na konta tych organizacji trafiło łącznie prawie 11 mln zł, a wszystko dzięki ponad 277 tys. zeznań PIT, w których podatnicy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku. Jedną z najhojniej obdarowanych organizacji byliśmy my - Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi hospicjum. Bardzo Wam za to dziękujemy.

Wspólny apel adresowany do mieszkańców woj. podlaskiego, z którym w lutym br. wystąpił Maciej Żywno, wojewoda podlaski, Maria Suszczyńska, p.o. dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku  oraz przedstawiciele Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, przyniósł efekty. W ostatnim roku, w naszym województwie przybyło ponad 30 tys. osób, które zdecydowały się na skorzystanie z prawa wskazania w zeznaniu PIT organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chcieliby przekazać 1% płaconego przez siebie podatku. Przyrost liczby zeznań, w których takiego wskazania dokonano, na przestrzeni ostatnich lat, jest ogromny. O ile w 2004r. pieniądze przekazało 14.519 podatników, tak za rok 2011 było to niemal 20 razy więcej, bo aż 277.456 osób! Radykalny skok dało się zaobserwować na przełomie lat 2006 i 2007. Wtedy to liczba podatników, korzystających z możliwości podzielenia się podatkiem, wzrosła z ponad 23 tysięcy do niemal 115 tysięcy. Trzeba zaznaczyć, że liczba ta stale rośnie, ale to wciąż jeszcze nie wszyscy. Wraz ze wzrostem liczby darczyńców, rosły również kwoty przekazywanych pieniędzy. W tym roku było to więcej o blisko 1,4 mln zł. W zeznaniach za 2010 r. podatnicy przekazali organizacjom 9,56 mln zł, a w zeznaniach za 2011 r. - 10,96 mln zł.
W ramach podsumowywania akcji przekazywania 1%, Izba Skarbowa w Białymstoku sprawdziła również, ile pieniędzy mogło teoretycznie trafić do organizacji od podatników z naszego województwa, a ile faktycznie podatnicy im przekazali. Dane zebrane w tym zakresie, wskazują na kolejny rekord. Gdyby każdy rozliczający się podatnik z Podlasia, przekazał 1% swojego podatku, do OPP trafiłoby 12.577.185 zł. Natomiast, jak już wspomniano wyżej, trafiło do nich 10.957.611 zł, co stanowi 87,12% możliwej do przekazania kwoty. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 83,76%.

Największy odsetek możliwej do przekazania kwoty trafił do OPP od podatników rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie - 90,36%, w I Urzędzie Skarbowym w Białymstoku - 89,02% oraz w Urzędzie Skarbowym w Sokółce - 88,76%. Najsłabiej w akcję zaangażowali się natomiast podatnicy rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Kolnie, którzy przekazali 75,79% możliwej do przekazania kwoty, a także podatnicy z Urzędu Skarbowego w Hajnówce - 80,29% oraz z Urzędu Skarbowego w Mońkach - 81,07%. Ponieważ trwa czas rozliczeń dochodów osiągniętych w 2012r. przypominamy Państwu, że przekazania 1% podatku należnego, dokonuje urząd skarbowy, na wniosek wyrażony przez podatnika w zeznaniu podatkowym. Wypełnienie wniosku polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz wysokości kwoty na jej rzecz. Naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z wnioskiem podatnika zawartym w zeznaniu podatkowym lub w korekcie, która powinna zostać dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, przekazuje kwotę 1% podatku należnego na rzecz wskazanej organizacji. Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty do przekazania na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Przekazywanie 1% organizacjom odbywa się zazwyczaj w połowie roku kalendarzowego.
Barbara Klem

Odsłony: 5607