Budynek hospicjum – budową roku?

 

Rozbudowa hospicjum Dom Opatrzności Bożej została nominowana do nagrody najlepszych budów oddanych do użytku na terenie płn.-wsch. Polski w latach 2013 i 2014. Rywalizację organizuje i prowadzi białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Dziś, 9. grudnia 2014r., grupa inżynierów, tworzących komisję konkursową odwiedziła naszą placówkę. Było trochę niepokoju, może... strachu. Ale szacowne jury okazało się tak przyjazne, że wszystko szybko minęło i pochwaliliśmy się budynkiem stawianym dzięki ofiarności ludzi dobrej woli od ponad pięciu lat.

 

Konkursy pn. Budowa Roku organizowane są od kilkunastu lat. PZITB ocenia niezmiennie jakość projektu oraz wykonania, terminowość budowy oraz jej zgodność z prawem budowlanym. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Do budowlanych rywalizacji zgłaszać można corocznie obiekty budowlane lub same procesy inwestycyjne (również te dotyczące modernizacji) ze wszystkich rodzajów budownictwa, których realizacja została zakończona w danym roku. Zgłoszenia do konkursu mogą składać wszystkie jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym. Komisja konkursowa ocenia zgłoszone budynki. Pod uwagę jury brane są m.in.: organizacja i koszty przebiegu inwestycji, przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, jakość wykonywanych robót i organizację pracy, rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne oraz spełnianie obowiązujących przepisów budowlanych, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Poziom inwestycji na terenie województwa jest coraz wyższy - ocenia Nina Szklennik, przewodnicząca PZITB O/Białystok. - Cieszę się, że wciąż nie brakuje chętnych do pokonywania niełatwych wymagań stawianych przez Sąd Konkursowy. Inwestorzy, deweloperzy, projektanci i wykonawcy poddają zrealizowane przez siebie obiekty szczegółowej ocenie wymagającego i profesjonalnego jury, które bierze pod uwagę wszystko, co istotne w procesie inwestycyjnym: organizację pracy, zastosowane technologie, wyroby budowlane, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie, jakość robót, a także wpływ inwestycji na środowisko. Tak szeroki zakres oceny wymaga najwyższej fachowości, staranności i dużego wysiłku zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i podczas przygotowania dokumentacji konkursowej. W moim przekonaniu tak trudna konkursowa rywalizacja, podejmowana przez środowisko budowlane, przekonuje, że dysponuje ono ogromnymi możliwościami. A jednocześnie jest to dowód na to, że budownictwo w naszym regionie nie poddaje się trudnościom, choć już od kilku lat warunki gospodarczo - ekonomiczne, w których działa, nie należą do najłatwiejszych.

Współorganizatorem konkursu jest Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, bowiem idea budowlanych rywalizacji jest spójna z jednym z zadań ustawowych Izby, jakim jest dbałość o należyte i sumienne wykonywanie zawodu inżyniera.

Serdecznie dziękujemy Ninie Szklennik, przewodniczącej Oddziału PZITB Białystok oraz Sądowi Konkursowemu za szczególne przyjęcie naszego zgłoszenia do Konkursu.

Basia Klem

 

Odsłony: 6421