21 maja 1987 r. zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Białymstoku. Ta szczególna inicjatywa była odpowiedzią na potrzeby ludzi chorych i umierających w naszym mieście. Od tamtego czasu minęło już wiele lat, naszym głównym celem jest nadal opieka nad chorymi w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Jest ona sprawowana w ramach opieki stacjonarnej  i domowej.

    Nieuleczalna choroba niesie ze sobą ból i wiele przykrych objawów, które często uniemożliwiają normalne życie. Człowiek cierpiący i jego bliscy szukają  pomocy w tej trudnej sytuacji. Hospicjum to zespół pracowników i wolontariuszy, którzy w najtrudniejszych chwilach życia starają się nieść chorym ulgę w cierpieniu, uczynić hospicjum miejscem dla nich bezpiecznym i towarzyszyć im do końca życia.

Prezes TPCh „Hospicjum” w Białymstoku - dr Jolanta Iwanowska

Odsłony: 18583