Jak zapisać chorego w Hospicjum Stacjonarnym?

Hospicjum stacjonarne mieści się w Białymstoku przy ul. J. III Sobieskiego 1.

Zgłoszenia przyjmowane są w hospicjum w dni robocze w godzinach 08:00 - 15:00,  w uzasadnionych przypadkach można chorego zgłosić telefonicznie:

608 255 365

Przy przyjęciu wymagane są:

- skierowanie do hospicjum stacjonarnego od lekarza opiekującego się chorym;

- dowód osobisty chorego;

- legitymacje ubezpieczeniową lub ostatni odcinek renty bądź emerytury z aktualnym numerem ubezpieczenia;

Odsłony: 3924