Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij ich miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Odsłony: 9449