Dziękczynienie po Komunii Świętej

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich, ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen

Odsłony: 1814